radda-lekeberg.se © 2010-2011 

 

radda-lekeberg.se är en del av Nätverket mot Industriell Vindkraft i Lekeberg

 

SENAST 31 oktober 2010 skall synpunkter till Stena om samrådet ha sänts in

Vi har gjort ett förslag hur det kan se ut. Använd gärna det som mall och lägg till/eller dra av dina egna åsikter, men protestera!

Så här kan ni skriva:

 

Stena Renewable AB

Box 7123

402 33 Göteborg

 

 

Angående vindkraftpark vid Kronoberget

 

Med anledning av Stena Renewables planer på att etablera en storskalig industriell vindkraftspark i naturområdet Kronoberget i Södra Kilsbergen vill jag framföra följande synpunkter.

 

Området Kronoberget är ett av mellansveriges finaste naturområden, omfattande ett antal mycket värdefulla och unika natur- och kulturmiljöer. Undertecknad, liksom många andra likasinnade naturvänner, gläds åt den storslagna naturen och vildmarksupplevelserna i det aktuella området. Området erbjuder förutom naturens skönhet en frid och tysthet som endast bryts av naturens egna ljud från storlom, tranor, berguv, orrspel, mm.  

 

En etablering av den av Stena föreslagna vindkraftparken i området skulle fördärva dessa naturvärden för mig och andra för all överskådlig framtid. Snurrande vindkraftverk upp till sex gånger högre än träden skulle fullständigt ödelägga naturupplevelsen och landskapsbilden - de blå bergens idag obrutna horisonter - och dessutom med ljud och ljus störa den tysta och känsliga naturen.

 

Förutom de uppenbart förstörda naturvärdena, står det helt klart att erfarenheterna av vindkraftsverk i dessa dimensioner är mycket begränsade, med stora osäkerheter vad gäller effekter av lågfrekvent buller, högintensivt ljus och säkerheten kring verken. En installation av en sådan vindkraftpark blir därför ett gigantiskt experiment i vår allra finaste natur. Detta är helt enkelt den sämsta tänkbara placeringen av en industriell vindkraftpark.

 

Med detta vill jag å det bestämdaste invända mot planerna på vindkraftsinstallationen i området och uppmana Stena att snarast lägga ned detta projekt och låta oss naturvänner få fortsätta att glädjas över den fantastiska naturen i Södra Kilsbergen.

 

 

 

Datum:……………………… 

 

Namn:…………………………………………………..........

 

 

Adress:………………………………………………………………………………………….

 

 

Telefonnummer:……………………………………………………………………………….

 

 Kopia:      Lekebergs kommun, 716 81 Fjugesta

                 Länsstyrelsen Örebro Län, 701 86 Örebro

 

 

Nu har Stena publicerat sitt Samrådsunderlag inför torsdagens möte

Klickahärför att läsa. Synpunkter sändes gärna till mig

 

sven.ekholm@home.se eller skriv i gästboken.

 

 

 

Detta är det tidigare

Här finns samrådsunderlaget för "Kronoberget", vilket är Stenas namn på vindkraftsetableringen i Kilsbergen. Ladda gärna ned det och läs, och kommentera nedan!

 

Vi har frågat Claes-Erik Simonsbacka som är en känd debattör om vad han anser gäller och det kan ni läsa här

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå med i vår Facebook-grupp!

 

Rädda Lekebergs Gästbok

Vår gästbok, där du kan lämna meddelanden och tankar.

 

 

 

Kraftverken som planeras är verk med kapacitet för 2-4 Megawatt, och blir mer än tre gånger högre än Svampen i Örebro. Det minsta vindkraftverket på bilden är i storlek motsvarande det som står på gärdet norr om Fjugesta, det näst största är ett som står vid Hammarsundsbron utanför Askersund och det största är det som nu planeras. Svampen har ni alla sett och de symboliskt ritade träden motsvarar de högsta träden i skogen.