radda-lekeberg.se © 2010 

 

Samrådsmöte med Stena 30 september i Ordenshuset i Mullhyttan kl 16,30-20,00.

Gå dit och protestera!

 

Magnus Eliason skrev:

 

Inför Mullhyttemarken lördagen den 17 juli

 

Jag har nu fått svar att vi kan deltaga på lördagens marknad, den 17/7.

Därför är alla som vill deltaga i vår monter välkomna på ett litet möte hemma hos oss måndagen den 12/7 kl 18-1930. Där schemalägger vi vårt arbete i montern. Vi bjuder på soppa och macka. Anmälan på telefon 0585-45088, tala in namn och telefonnummer.

 

UPPFÖLJNINGSMÖTE

29 JUNI 18.30

 

Plats: Svampens Servering, Örebro

 

Vi träffas denna gång femtiotvå meter upp från marken för att summera vad vi hittills gjort och vad som nu är aktuellt att genomföra för att flytta fram positionerna. Vi får träffa personer som har stor erfarenhet av natur och politik och som dessutom har en gedigen erfarenhet av just Kilsbergen. Författare, debattörer och andra försvarare av Kilsbergens vildmark med de stora värden som nu måste försvaras.

 

Vi ska samtala om hur vi bäst fortsätter vår kamp för at hindra den industrialisering som för alltid kommer att förstöra den unika miljön som finns uppe i bergen och som i ett framtidsperspektiv är helt nödvändig at rädda om Lekeberg skall kunna utvecklas!

Varken Stena Renewable AB eller Kraftö Vind eller något annat bolag skall få förstöra de enorma naturvärden som området innefattar! Det är märkligt att inte politikerna är kapabla att visualisera det intrång på landskapsbilden som blir följden om 200 meter höga vindkraftverk med 120 meter stora pulserande vingar byggs i landskapet! Tvärtom, dessa stora vindkraftverk med sina vägar och kraftnät kommer totalt att slå sönder den vildmark som i dag, orörd, finns att njuta av för oss och kommande generationer. Det blir en slutgiltig förändring som aldrig går att återställa. Vi måste förhindra detta nu och det är bråttom. Det är tur att vi tillsammans redan organiserat oss och informerat bygden till en del. Men det räcker inte. Vi måste sprida vår kunskap till så många som möjligt!

 

Vi ses den 29 juni klockan 18.30 på Svampens servering som vi hyrt för denna kväll. Det kostar inget att vara med överhuvudtaget men köp en fika med bröd så är det nog.

 

Kom ihåg att ta med de namnlistor som vi delade ut förra mötet.

 

Tag gärna med vänner och bekanta som vill ha information.

 

Välkomna!


 

 

Mötet den 29:e Maj

Mötet bevistades av många oroade kommuninnevånare. Nedan följer lite bilder från mötet. Samtliga bilder är (c)Nätverket mot Industriell Vindkraft i Lekeberg.

 

 

Alla besökare hälsas välkomna utanför lokalen. Nätverket sålde också tröjor och bildekaler till självkostnadspris.

 

 

Flera av nätverkets aktiva bidrog med information om vad en etablering av industriell vindkraft innebär.

 

Många var intresserade av att lyssna på vad vi hade att säga.

 

Vi delade också ut skalenliga modeller av hur stora de 200 meter höga kraftverken är i förhållande till Svampen i Örebro.

 

 

 

Kraftverken som planeras är verk med kapacitet för 2-4 Megawatt, och blir mer än tre gånger högre än Svampen i Örebro. Det minsta vindkraftverket på bilden är i storlek motsvarande det som står på gärdet norr om Fjugesta, det näst största är ett som står vid Hammarsundsbron utanför Askersund och det största är det som nu planeras. Svampen har ni alla sett och de symboliskt ritade träden motsvarar de högsta träden i skogen.