radda-lekeberg.se © 2010-2011 

 

radda-lekeberg.se är en del av Nätverket mot Industriell Vindkraft i Lekeberg

 

Vill du hjälpa oss stoppa etableringen av industriell vindkraft i Lekeberg som en del av nätverket?

 

Sven är en av oss som kämpar mot att storindustri ska etableras i Lekebergs finaste naturområden. Hör av dig till honom på sven.ekholm@home.se.

 

Vi i nätverket har olika syn på vindkraften, vissa av oss är för den rätt placerad, vissa av oss hävdar att den är en återvändsgränd som kostar för mycket i förhållande till effekt och inte medför någon miljöförbättring.

Vi har endast vår egna tid och våra privata medel till förfogande, till skillnad från förespråkarna. De av oss som startade nätverket har under arbetets gång blivit desillusionerade över hur partitaktik överskuggar nyttoaspekten för kommunen.

 

 

Jag heter Sven Ekholm, är 65 år och har en sommarstuga vid Lillsjön sedan många år.

 

Innan jag föddes var mina föräldrar sommartid vid Lillsjön, de byggde sommarstuga 1937-38 efter att ha tältat i flera år innan.

 

Jag och min familj sommarbor här därför att vi älskar tystnaden och avskildheten.

 

Jag vill inte ha bullret, inte oljuden och inte heller nattbelysningen och solskuggorna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rädda Lekebergs Gästbok

Vår gästbok, där du kan lämna meddelanden och tankar.

 

Landskapskydd.se

En bra sida om vindkraft ur ett gräsrotsperspektiv.

 

 

Kraftverken som planeras är verk med kapacitet för 2-4 Megawatt, och blir mer än tre gånger högre än Svampen i Örebro. Det minsta vindkraftverket på bilden är i storlek motsvarande det som står på gärdet norr om Fjugesta, det näst största är ett som står vid Hammarsundsbron utanför Askersund och det största är det som nu planeras. Svampen har ni alla sett och de symboliskt ritade träden motsvarar de högsta träden i skogen.